20110328

Divulgação | PROJECTE XARXA


"Xarxa" és un projecte general de musicoteràpia que es pot aplicar en qualsevol dels àmbits en que treballa l'Associació Ressò de Musicoteràpia i que el realitzen única i exclusivament musicoterapeutes.
Es planteja atendre a través de la música les necessitats que sorgeixen a rel de malalties físiques i/o psicològiques, deficiències en el desenvolupament integral de la persona, desarrelament social de tot tipus... abastant totes les edats. Essent l'objectiu general del projecte:
"Provocar canvis en les persones tenint en compte la seva vàlua personal, social i cultural a través d'unes accions i activitats especialitzades que tinguin com a base la teràpia de la música, amb uns objectius específics i de tractament establerts per a cada cas"
La metodologia que s'empra és la utilització de la música com a eina principal i terapèutica a través d'activitats rítmiques i d'oïda que inclouen la cançó, l'audició, el moviment, la interpretació musical i la improvisació i creació. La proposta de treball que es realitza pot ser col•lectiva i/o individual en funció de l'àmbit en el que es treballi i els objectius que es dissenyin.

Sem comentários:

  © Blogger template 'The Base' by Ourblogtemplates.com 2008. Adapted by Margarida Azevedo (Março, 29, 2009).

Back to TOP